Bild #12 Bild #13 Bild #15 Bild #16 Bild #17 Bild #18 Bild #19 Bild #20 Bild #21 Bild #22 Bild #23 Bild #24 Bild #25 Bild #26 Bild #27 Bild #28 Bild #29 Bild #30 Bild #31 Bild #32 Bild #33 Bild #34 Bild #35 Bild #36 Bild #55 Bild #56
Start / Stop
  

V našem podjetju je zaposlenih ca.160 delavcev/sodelavcev, ki so zaposleni na različnih področjih kot so : uprava, klavnica, razsekovalnica, pakirnica, ekspedit in logistika.

Higiena je v klavnici zelo pomembna in naši sodelavci imajo naročeno, da se držijo načel iz pravilnika o higieni živil.

Izobraževanja so namenjena za izobraževanje o higienskih standardih in izvajanju le teh. V sklop izobraževanja spadajo osnovno poznavanje živilske mikrobiologije, higiene, surovin, shranjevanja,skladiščenja in transportiranja ter proizvodne in predelovalne higiene in pomembno področje osebne higiene.

Naši sodelavci morajo poznati tudi posebnosti higiene na njihovem delovnem mestu in kako učinkovito odpraviti napake v primeru ko pride do njih.