Podjetje v Berndorfu je bilo zgrajeno v šestih mesecih leta 1994, leta 1999 in 2004 je bilo dograjeno in danes sodi med modernejše klavne in razsekovalne obrate v Avstriji. Johann Kaufmann, Franz Kahr in Heribert Pratscher so podjetje Fleischhof Raabtal GmbH ob vstopu v Evropsko unijo ponovno opremili. Podjetje se ukvarja s klanjem in razsekovanjem prašičev in govedi.

Kot eno izmed vodilnih podjetij v zahodni Štajerski z uporabo moderne tehnologije omogoča kvalitetno klanje in obdelavo mesa.