V naši klavnici proizvajamo svinjsko in goveje meso, prevladuje svinjsko meso.
Pri govejem mesu in njegovih proizvodih pa imamo uveden BOS sistem in s tem garantira sledljivost govejega mesa vse do kmetije.