Program certificiranja
Naše podjetje ima najvišji nivo v verziji 4 v IFS (International Food Standard) na temeljih dobro vpeljanega in kvalitetnega managmenta, ki ima najbolj izobražen sodelavce in dobro zaznava orientacijo kupcev. Poleg tega velike prodajne verige zahtevajo od proizvajalcev, da vsebujejo zerti-fikate po IFS standardih. Cilj tega je izdelati večjo transparentnost,varnost in higieno znotraj živilske verige.

 

AMA-Gütesiegelprogramm
Naša klavnica ima tudi štampiljko AMA Gütesiegelprogramm , ki v Avstriji pomeni preverjeno kvaliteto. Štampiljka nudi neodvisno kontrolo in stoji za konvencionalno proizvedeno živilo, ki v povprečju dosega kriterije o kvaliteti in omogoča izvor /sledljivost izdelka.

BIO-Programm
Sodelujemo tudi pri bio programu, to pomeni, da smo izpostavljeni strogim pra-vilom, ki jih določa neodvisni kontrolni inštitut LACON, za proizvodnjo ekoloških živil.

Laboratorij
Razpolagamo z lastnim laboratorijem kjer stalno preverjamo kvaliteto proizvo-dov. S tem dobimo vpoglede na higieno v našem podjetju in površinsko vseb-nost mikroorganizmov v mesu in oba parametra pripomoreta k temu, da določimo rok uporabe mesa. Preko laboratorija smo tako prepričani, da noben izdelek ni izdobavljen naprej z napako.